Enlaces útiles

  1. Cuarto de calderas
  • ACS (Agua Caliente sanitaria)

Información sobre ACS (Ministerio).

Excel de cálculo de costes de ACS (IDAE-Ministerio).